กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (CO Supervisor)

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (CO Supervisor)

  • Category: News...
  • Published: Tuesday, 18 January 2022 13:08
  • Written by Super User
  • Hits: 438

 วันที่ 12-15 มกราคม 2565 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (CO Supervisor) ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom) โดยมีนายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา และ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ เข้าร่วมประชุม