กิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชนสมาชิก TO NUMBER ONE จังหวัดสตูล

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

กิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชนสมาชิก TO NUMBER ONE จังหวัดสตูล

  • Category: News...
  • Published: Tuesday, 01 February 2022 06:29
  • Written by Super User
  • Hits: 538

วันที่ 21-23 มกราคม 2565 สมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชนสมาชิก TO NUMBER ONE  จังหวัดสตูล