นำนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุม

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

นำนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุม

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 22 January 2023 15:07
  • Written by Super User
  • Hits: 18

    เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

   นางอรุณี ตาเดอิน ครูงานแนะแนว ได้รับมอบหมายจาก นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา นำนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565  ได้แก่ นางสาวนิชากร  อัญสุรีย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เข้าร่วมประชุมในการสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2565