กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 22 January 2023 15:36
  • Written by Super User
  • Hits: 11

วันที่ 3 มกราคม 2566

  นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำชมรมTO BE NUMBER ONE โดยมีนักเรียนชั้น ม.4/1,4/2 และแกนนำชมรมTO  BE NUMBER ONE  จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมวังทอง โรงเรียนควนโดนวิทยา