ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

bannercrown    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566

นายวิลาศ อรุณรัตน์ ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ครูผู้ฝึกซ้อม)ได้รับมอบหมายจาก นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 7 -11 มกราคม 2566 ณ จังหวัด เชียงใหม่ ประเภทกีฬาเปตอง เป็นตัวแทนของ เขต 9 จังหวัดสตูล "เทียนนกเเก้วเกมส์"  ได้เเก่ น.ส.นุรมี สุวาหลำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ด.ช.อินซาน แดงดารา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin