กิจกรรมวันครูของเครือข่ายอำเภอควนโดน " ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต " ปี 2566

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

 

                                                              

                

  

กิจกรรมวันครูของเครือข่ายอำเภอควนโดน " ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต " ปี 2566

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 22 January 2023 16:29
  • Written by Super User
  • Hits: 132

วันที่ 16  มกราคม 2566 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู         ของเครือข่ายอำเภอควนโดน " ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต " ปี 2566 โดยมีนายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ยม (นายอําเภอควนโดน) และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมขวัญสตูล โรงเรียนควนโดนวิทยา