เข้ารับหมอบเกียรติบัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2566

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

                                                              

                

  

เข้ารับหมอบเกียรติบัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2566

  • Category: News...
  • Published: Sunday, 22 January 2023 16:40
  • Written by Super User
  • Hits: 99

นวันที่ 17 มกราคม 2566 

   คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยาได้เข้ารับหมอบเกียรติบัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 
ได้แก่     1. นายนิสิต ภัทราภินันท์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

             2. นางอามีน๊ะ มาลีนี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             3. นายนัฐดนัย อาดำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             4. นายอับดุลการีม สามัญ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             5. นางสาวพิชญา เขียดสังข์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่าน