เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

  • Category: News...
  • Published: Monday, 20 February 2023 08:22
  • Written by Super User
  • Hits: 98

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2566

โรงเรียนควนโดนวิทยาได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาลูกเสือ เสริมสร้างความสามัคคีและเจตคติที่ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา