โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • Category: News...
  • Published: Monday, 20 February 2023 08:28
  • Written by Super User
  • Hits: 35

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา มอบหมายให้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ : กลยุทธ์การเชื่อมโยงสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายใต้กรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning โดยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ตอบโจทย์วิทยฐานะแนวใหม่ ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปา สงขลา