พบปะเยี่ยมเยียนและมอบลูกอินทผาลัมเพื่อบริโภคเป็นอาหารในการละศีลอด ให้แก่มัสยิดต่างๆพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอควนโดน

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

 

                                                              

                

  

พบปะเยี่ยมเยียนและมอบลูกอินทผาลัมเพื่อบริโภคเป็นอาหารในการละศีลอด ให้แก่มัสยิดต่างๆพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอควนโดน

  • Category: News...
  • Published: Saturday, 25 March 2023 03:30
  • Written by Super User
  • Hits: 183

วันที่ 24 มีนาคม 2566

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายนิสิต ภัทราภินันท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสัมพันธ์ชุมชน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนและมอบลูกอินทผาลัมเพื่อบริโภคเป็นอาหารในการละศีลอด(เปิดบวช) ให้แก่มัสยิดต่างๆพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอควนโดน เนื่องในโอกาสต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน อันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1444