เข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา” ระดับประเทศ
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

bannercrown    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

นายอานนท์  ปังหลีเส็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เข้าร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา” ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ สถาบันวิชาการ NT จังหวัดนนทบุรี

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin