เข้าร่วมโครงการสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคและอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

เข้าร่วมโครงการสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคและอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก

  • Category: News...
  • Published: Wednesday, 16 August 2023 03:22
  • Written by Super User
  • Hits: 53

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

  

   นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา มอบหมายให้นายนัฐดนัย อาดำ พร้อมด้วยนายสุไลมาน เด่นดารา งานทูบีนัมเบอร์วัน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมโครงการสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคและอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลควนโดน ณ ห้องประชุมมัสยิดอะห์มาดียะปันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล