เข้าร่วมโครงการสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคและอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

  

   นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา มอบหมายให้นายนัฐดนัย อาดำ พร้อมด้วยนายสุไลมาน เด่นดารา งานทูบีนัมเบอร์วัน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมโครงการสุขภาพอนามัยการป้องกันโรคและอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลควนโดน ณ ห้องประชุมมัสยิดอะห์มาดียะปันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin