เปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"สหวิทยาเขตอันดามัน" และการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2566

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

เปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"สหวิทยาเขตอันดามัน" และการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2566

  • Category: News...
  • Published: Tuesday, 05 September 2023 02:25
  • Written by Super User
  • Hits: 45

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.

 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วยนายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"สหวิทยาเขตอันดามัน" และการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยมี นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล