ร่วมกิจกรรม อส.ศธ.สตูล สัญจร ครั้งที่ 3 "รวมพลังสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา" กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ "
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้มอบหมายให้ นายสุไลมาน เด่นดารา ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม อส.ศธ.สตูล สัญจร ครั้งที่ 3 "รวมพลังสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา" กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ " นวัตกรรมเสริมสร้างนวัตกร" การประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา หรือเรียกว่า "พลุ้ง" ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอควนโดน ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin