ต้อนรับผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

ต้อนรับผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

  • Category: News...
  • Published: Tuesday, 05 September 2023 02:30
  • Written by Super User
  • Hits: 41

   วันที่ 4 กันยายน 2566

โรงเรียนควนโดนวิทยา ให้การต้อนรับผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งลงพื้นที่เพื่อประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนควนโดนวิทยา และนำเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปลอกขยะ (Zero Waste) สู่ศูนย์เรียนรู้สังคมคาร์บอนต่ำ