ต้อนรับผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

   วันที่ 4 กันยายน 2566

โรงเรียนควนโดนวิทยา ให้การต้อนรับผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งลงพื้นที่เพื่อประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนควนโดนวิทยา และนำเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปลอกขยะ (Zero Waste) สู่ศูนย์เรียนรู้สังคมคาร์บอนต่ำ

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin