ช่องทางติดต่อ

ติดต่อเรา

โรงเรียนควนโดนวิทยา (KHUANDONWITTAYA) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

ที่อยู่ : 472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

โทรศัพท์/โทรสาร : 074-795278, 074-740395

อีเมล์ : adminThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.d.ac.th

เว็บไซต์ : www.kd.ac.th

 

แผนที่โรงเรียนควนโดนวิทยา