เยี่ยมเยือนผู้นำศาสนา
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

bannercrown    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

 

วันที่ 12 มีนาคม 2567

 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย นายวิชัย บัวเนี่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเขมิกา ทองสี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิสิต ภัทราภินันท์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และตัวเเทนคณะครู บุคลากร ลงพื้นที่มัสยิดในอำเภอควนโดน เพื่อเยี่ยมเยือนผู้นำศาสนาและมอบอินทผาลัม เพื่อแสดงความปรารถนาดีในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin