ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนูรอัยนี พงหลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

 

วันที่ 29 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนูรอัยนี พงหลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ผ่านเข้ารอบ"ชิงชนะเลิศ" ในการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น

หัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น คนไทยที่ฉันอยากเป็น”

จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ 4 ภาคใต้ รวม จำนวน 10 คน และได้ไปต่อรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ    ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                                   จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin