กิจกรรมบ้านใหม่น่าอยู่ ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

 

วันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2567

  

  

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย นายวิชัย บัวเนี่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียน,นางเขมิกา ทองสี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร โรงเรียนควนโดนวิทยา “จัดกิจกรรมบ้านใหม่น่าอยู่ ประจำปีการศึกษา 2567" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ให้สามารถปรับตัว และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล 

สามารถค้นหารูปภ่ายเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ 

1. https://photos.app.goo.gl/tKnQzTknz3N76jC67

2. https://drive.google.com/drive/folders/1AqQ-zOjzIv9f0vhylc4WpIhi7AEyPnZC?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR19AsYQObHXCCHxfklfqKwwNwJ4WwjDOBYWAfkKUUDUJ_WUGo8aJCQcp-Y_aem_AdSHCo1YEMWc4ZuRBjfPPrWl3sMA1n7SUaM77d871pz-Tbx1kCB5aMzk7dJraMrQ4XORbCG1JE826AesC5epvoqA

3. https://drive.google.com/drive/folders/1Wt2hQv-s1soUKyamrQZw4KvlWSkn2Ioz?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR28-bx4iqK1DRySRBzQBmF3oAsYrv96JvXzyvsihYTYshd3PEKxAM0oaF0_aem_AdTLQ_5JxZVHpbXxOB3PJF74E55dmn642H1vZS7N2hSbcCLVYg0voExpUR9Aq5Ts4vrfj97t32pCvlN4qQmJuP23

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin