ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนูรอัยนี พงหลง นักเรียนชั้น ม.3/4 โรงเรียนควนโดนวิทยา
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

bannercrown    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.
 
 
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
 
นางสาวนูรอัยนี พงหลง นักเรียนชั้น ม.3/4 โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ "เมืองไทยที่ฉันอยากเห็น. คนไทยที่ฉันอยากเป็น" กลุ่มที่4ภาคใต้ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ จังหวัดสงขลา เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 โรงเรียนระดับภาคใต้ " ได้รับรางวัลชมเชย " จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 
   
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin