คุณครูนภสร ยิ่งดำนุ่น ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.00

นายกระจาย  หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ "เข้าร่วมการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 3" ของนางสาว นภสร ยิ่งดำนุ่น ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องดอกโดน โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

    

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin