“เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนสุขใจ สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา2567"
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.
 
 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
 
นายวิชัย บัวเนี่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา พร้อมด้วย นายนัฐดนัย อาดำ ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ประธานนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
“เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนสุขใจ สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา2567"
ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin