พัฒนาโรงเรียน( Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 banner3    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

 

KDlogo

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

นายกระจาย หนูคงแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาโรงเรียน( Big Cleaning Day) " ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/CdgpoH8oQDKHsn118

IMG 5444

IMG 5596

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin