สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

สีประจำโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

สีดำ และ สีแสด