กลุ่มบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

Attachments:
Download this file (1 ส่วนต้น แผนปฏิบัติการ ปี 65.pdf)แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565[ ]68 kB
Download this file (3 ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ปี 65.pdf)แผนดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 ส่วนที่ 2[ ]287 kB
Download this file (4 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการ ปี 65.pdf)แผนดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 ส่วนที่ 3[ ]3133 kB
Download this file (5 ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ปี 65.pdf)แผนดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 ส่วนที่ 4[ ]76 kB
Download this file (6 ภาคผนวก แผนปฏิบัติการ ปี 65.pdf)แผนดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 ภาคผนวก[ ]170 kB
Download this file (O11 ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี65.pdf)ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี65[ ]92 kB
Download this file (O11.pdf)แผนดำเนินงานประจำปี 2566[ ]2504 kB
Download this file (O12 กำกับติดตาม.pdf)รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน[ ]158 kB
Download this file (O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง[ ]173 kB
Download this file (O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564[ ]262 kB
Download this file (การดำเนินการจัดการความเสี่ยง.pdf)การดำเนินการจัดการความเสี่ยง[ ]136 kB
Download this file (ติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี65.pdf)รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน[ ]92 kB
Download this file (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง[ ]1700 kB
Download this file (ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ-2566.pdf)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ-2566[ ]160 kB
Download this file (รายงานการติดตาม.pdf)รายงานการติดตาม[ ]219 kB
Download this file (รายงานการติดตามป้องกันการทุจริต.pdf)รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต[ ]219 kB
Download this file (รายงานกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ.pdf)รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี[ ]106 kB
Download this file (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565[ ]1399 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564[ ]8087 kB
Download this file (รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf)รายงานผลการป้องกันการทุจริต[ ]358 kB
Download this file (รายงานผลการใช้จ่ายงบ ปี64.pdf)รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 64[ ]104 kB
Download this file (สถิติการให้บริการ งบประมาณ.pdf)สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ[ ]56 kB
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1).pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)[ ]287 kB
Download this file (แนวทางการปฏิบัติฝ่ายงบประมาณ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณ[ ]44 kB
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566.pdf)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566[ ]416 kB
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง[ ]368 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65.pdf)แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี[ ]147 kB
Download this file (แผนดำเนินงาน.pdf)แผนดำเนินงานประจำปี[ ]3251 kB
Download this file (แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต.pdf)แผนป้องกันการทุจริต[ ]463 kB
Download this file (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา.pdf)แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา[ ]604 kB