ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

นายกระจาย  หนูคงแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

โทรศัพท์ : 089-7332197

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 18  มกราคม 25ุ64  จนถึงปัจจุบัน

 

นายอาหลี  รอเกตุ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ : 086-2929344

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 9 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน