กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

นางสาวเมลินญ่า เบ็ญหละ

ครู ค.ศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นายอับดุลการีม สามัญ

ครู ค.ศ.3

นางฮาบีบ๊ะ เสมอภพ

ครู ค.ศ.3

นางสาวสุวตี มัจฉา

ครู ค.ศ.3

นางหับเสาะ บิลหลี

ครู ค.ศ.2

นางนนทิกร  ศรีสัมราน

ครู ค.ศ.2

นางสาวพิชญา เขียดสังข์

ครู ค.ศ.1

นางสาวใหมมูน๊ะ  หลงสลำ

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมัยย๊ะ  บาโง้ย

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวรสวาตี  รองเมือง 

ครูผู้ช่วย