ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

Attachments:
Download this file (O3อำนาจหน้าที่.pdf)อำนาจหน้าที่[ ]73 kB
Download this file (การดำเนินการจัดการความเสี่ยง.pdf)การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง[ ]136 kB
Download this file (การดำเนินการตามนโยบายบริหารบุคคล.pdf)การดำเนินการตามนโยบายบริหารบุคคล[ ]81 kB
Download this file (การประเมินความเสี่ยง.pdf)การประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี[ ]143 kB
Download this file (ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต.pdf)ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต[ ]80 kB
Download this file (คำสั่งโรงเรียน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงาน คำสั่งโรงเรียนควนโดนวิทยา[ ]672 kB
Download this file (นโยบายการบริหารบุคคล.pdf)นโยบายการบริหารงานบุคคล[ ]66 kB
Download this file (พึงพอใจ บุคคล.pdf)รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ[ ]201 kB
Download this file (รายงานผลการบริหารพัฒนาบุคลากร.pdf)รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี[ ]55 kB
Download this file (วัฒนธรรมองค์กร.pdf)วัฒนธรรมองค์กร[ ]162 kB
Download this file (สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล.pdf)สถิติการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล[ ]139 kB
Download this file (หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล.pdf)หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล[ ]116 kB
Download this file (เจตจำนงของผู้บริหาร.pdf)เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร[ ]170 kB
Download this file (แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf)แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต[ ]325 kB
Download this file (แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต.pdf)แนวปฏิบัติการร้องเรียนทุจริต[ ]48 kB