เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและแกนนำเครือข่าย ศอ.ปสย.จังหวัดสตูล
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

bannercrown    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

    

วันที่ 18 มีนาคม 2567

 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้มอบหมายให้ นายอับดุลการีม สามัญ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและแกนนำเครือข่าย ศอ.ปสย.จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

GCalendar Next

JavaScript either reported a fatal error or is not running.

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin